fondo
logo geotopsa

Rambla Catalunya, 38, 8ª · 08007 Barcelona ·Tel.: (+34) 934 241 629
Carrer Dimarts, 26, PB · 43771 Riudecanyes · Tel.: (+34) 977 834 052
info@geotopsa.com

Prospecció

menu seleccionat
autopista A2 albaida almacelles b500 mala N2 desdoblada nokia port torre alta tensió
Tomografia elèctrica

La tècnica es basa en la caracterització elèctrica del subsòl a partir de la determinació de la resistivitat del terreny. Les mesures de resistivitat aparent s’obtenen després d’induir mitjançant una corrent continua (I) el terreny per mitjà de dos electrodes anomenats “electrodes de corrent” i de llegir la diferencia de potencial (ΔV), a través de dos electrodes de mesura anomenats “electrodes de potencial”.

La distribució del potencial elèctric al subsòl permet reconstruir la distribució de la corrent al subsòl i, per tant, la geometria de diverses estructures amb diferent resistivitat elèctrica.

tomografia electrode

L’equip de tomografia mesura les resistivitats de les diferents litologies a diferents profunditats i en diferents posicions laterals, realitzant d’aquesta manera un perfil-secció en 2D on s’observen els diferents nivells amb resistivitats diferents.

Cada nivell amb la seva resistivitat s’associa a una litologia o a un canvi de les característiques físiques del terreny.

perfil tomo planta tomografia planta tomografia